Zgodovina

Prvi pisni viri kmečke hiše na Spodnjih Lazah številka 3 segajo v leto 1496. S kmetijstvom so se pri Dovernikovih, kot se pri hiše reče po domače, ukvarjali vse do leta 2000. Družina Hudovernik  je imela v lasti veliko gozdov, travnikov in polj, ki so služila pridelavi sena za živino, na poljih pa so pridelovali ajdo za moko, lan za tkanje blaga ter pšenico in koruzo za krmo kokoši in prašičev. Po letu 2000 so lastniki kmetijsko dejavnost opustili in od tedaj je kmetija služila zgolj bivalnim namenom. Leta 2018 smo hišo prenovili in jo predelali v štiri bivanjske enote namenjene turizmu, kjer gostom želimo približati podobo bivanja v kmečkem okolju, v naravi, z možnostjo obiska kolesarske poti skozi dolino Radovne proti Mojstrani in Kranjski gori, kopanja v Blejskem ali Bohinjskem jezeru, sprehajanja med polji ali po bližnjih gozdovih ter pohodništva po Julijskih Alpah, kjer se ponosno dviga Triglav.