Po oddaljenosti od apartmajev

Kočevnik

Dolina reke Radovne

Pokljuška Soteska

Poglejska cerkev

Soteska Vintgar

Hom in cerkev Sv. Katarine

Miklavževa pot

Riklijeva pot

Energijske točke na Pokljuki

Ostanki fužin v dolini reke Radovne

Lipnikov izvir

Blejski Grad

Blejsko jezero in otok

Oslonica, Ojstrica

Straža

Šobec

Radovna

Razgibani travniki in Gogalova Domačija v Radovni

Krma

Okamenela Baba in kamniti most na Mežaklji

Pokljuka

 

Biatlon center

Hotunjski vrh

Babji zob in jama pod Babjim zobom

Jelovica

Slap Peričnik

Dolina Vrat

Petelinovec

Bohinj

Grmečica

Bohinjsko jezero

Slap Savica

Ajdna

Mošnje in rimske izkopanine

Bazilika Brezje

Martuljški slapovi

V gore

Grad Kamen

Dolina Drage

Dolina Završnice

Ajdovski gradec

Letališče lesce